Rosneft M-14Г2к

Моторное масло/Engine oil/Dvigatel moyi
Классы вязкости/Viscosity grade/Yopishqoqlik sinflari: SAE 40

Международные спецификации/International Specifications/Xalqaro spetsifikatsiyalar: API CC

RU: Масла М-8Г2к, М-10Г2к – моторные масла, состоящие из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых нефтей, с композицией присадок, более эффективной чем на маслах уровня Г2.

ENG: M-8G2k and M-10G2k oils are motor oils consisting of mixtures of distillate and residual components produced from sulfur oils, with an additive composition more effective than on G2 level oils.

UZ: M-8g2k moylari, m-10g2k – distillangan aralashmalardan tashkil topgan motor moylari va oltingugurt moylaridan ishlab chiqarilgan qoldiq tarkibiy qismlar G2 darajasidagi yog'larga qaraganda samaraliroq qo'shimchalarning tarkibi.

Скачать TDS/Download TDS/Yuklab olish