Rosneft Oleotec Grind WF-310

Смазочно-охлаждающая жидкость/Lubricating and cooling liquid/Chiqib ketish suyuqligi
Классы вязкости/Viscosity grade/Yopishqoqlik sinflari: ISO VG: 10

RU: Rosneft Oleotec Grind WF-310 – смазочноохлаждающая жидкость производится на основе гидрокрекингового масла глубокой очистки с вовлечением многофункционального пакета присадок, обеспечивающего высокие эксплуатационные свойства. Смазочно-охлаждающая жидкость Rosneft Oleotec Grind WF-310 не является водосмешиваемой.

ENG: Rosneft Oleotec Grind WF-310 is a lubricating cooling liquid produced on the basis of hydrocracking oil of deep purification with the involvement of a multifunctional additive package providing high performance properties. Rosneft Oleotec Grind coolant WF-310 is not water-miscible.

UZ: Rosneft Oleotec Grind WF-310 - moylash sovutish suyuqligi asosida ishlab chiqariladi chuqur tozalash gidrokreking yog'i ishtirok etish bilan ko'p funktsiyali qo'shimchalar to'plami, yuqori operatsion xususiyatlarni ta'minlaydi. Rosneft oleotec Grind chiqib ketish suyuqligi WF-310 suv aralashmaydi.

Скачать TDS/Download TDS/Yuklab olish