Rosneft Kinetic Hypoid 85W-90

Трансмиссионное масло/Transmission oil/Transmissiya moyi
Международные спецификации/International Specifications/Xalqaro spetsifikatsiyalar: MAN 342 Type M2, ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A, АО «АВТОВАЗ», ZF TE-ML 07A, 08, 16C, API GL-5

RU: Rosneft Kinetic Hypoid 85W-90 — современное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе, разработанное для применения в высоконагруженных ведущих мостах, гипоидных передачах и некоторых видах механических коробок переключения передач. Современный пакет присадок обеспечивает улучшенные противоизносные и противозадирные свойства в наиболее нагруженных зонах продольного скольжения между зубьями, увеличивая тем самым срок службы гипоидных передач.

ENG: Rosneft Kinetic Hypoid 85W-90 is a modern all—season mineral-based transmission oil developed for use in high-load drive axles, hypoid gears and some types of manual gearboxes. The modern additive package provides improved anti-wear and extreme pressure properties in the most loaded zones of longitudinal sliding between the teeth, thereby increasing the service life of hypoid gears.

UZ: Rosneft Kinetic Hypoid 85W-90 — bu yuqori yuk ko'taruvchi o'qlar, gipoid viteslar va ba'zi turdagi qo'lda uzatmalar qutilarida foydalanish uchun ishlab chiqilgan zamonaviy mavsumiy mineral asosli transmissiya moyi. Zamonaviy qo'shimchalar to'plami tishlar orasidagi bo'ylama siljishning eng Yuklangan zonalarida eskirgan va haddan tashqari bosim xususiyatlarini yaxshilaydi va shu bilan gipoid viteslarining xizmat qilish muddatini oshiradi.

Скачать TDS/Download TDS/Yuklab olish