Rosneft Redutec CL 220

Редукторное масло/Gear oil/Reduktor moylari
Классы вязкости/Viscosity grade/Yopishqoqlik sinflari: ISO VG: 220, 320, 460, 680

Международные спецификации/International Specifications/Xalqaro spetsifikatsiyalar: DIN 51517-2 (CL)

RU: Rosneft Redutec CL – редукторные масла, вырабатываемые на основе высокоочищенных нефтяных базовых масел с добавлением присадок, улучшающих низкотемпературные, антиокислительные, антикоррозионные, антипенные свойства. Высокоэффективные присадки позволяют продлить срок службы червячных передач, поддерживают оптимальную толщину масляной пленки и не допускают окисления рабочих поверхностей зубьев зубчатых и зацеплений червячных передач, покрытых сплавами цветных металлов.

ENG: Rosneft Redutec CL are gear oils produced on the basis of highly refined petroleum base oils with the addition of additives that improve low–temperature, antioxidant, anticorrosive, anti-foam properties. Highly effective additives make it possible to extend the service life of worm gears, maintain an optimal thickness of the oil film and prevent oxidation of the working surfaces of the teeth of gears and gears of worm gears coated with non-ferrous metal alloys.

UZ: Rosneft Redutec CL-  reduktor moylari, yuqori darajada tozalangan neft asosida ishlab chiqarilgan qo'shimchalar qo'shilgan asosiy yog'lar past haroratli, oksidlanishga qarshi, korroziyaga qarshi, antipenik xususiyatlar. Yuqori samarali qo'shimchalar muddatni uzaytirishga imkon beradi qurtlarni uzatish xizmatlari, optimal qo'llab-quvvatlash yog ' plyonkasining qalinligi va oksidlanishga yo'l qo'ymang tishli va tishli tishlarning ishchi yuzalari rangli metall qotishmalari bilan qoplangan qurtlarni uzatish.

Скачать TDS/Download TDS/Yuklab olish